ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKAz ÁSZF elérhető PDF formátumban is: Letöltés

A jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), ráutaló magatartással tett jognyilatkozattal jön létre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a ‘Szolgáltató adatai’ szekcióban feltüntetett elérhetőségeken állunk rendelkezésre.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Szolgáltató weblapján (https://www.sidex.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: https://www.sidex.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

1. A Szolgáltató adatai


A szolgáltató neve: SIDEX TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye: H-1223 Budapest, Halk utca 23/E.
A szolgáltató telephelye: H-1224 Budapest, Dózsa György út 105.
A szolgáltató cégjegyzékszáma száma: 01-09-738929
Nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
A szolgáltató adószáma: 13509224-2-43
A szolgáltató telefonszáma: + 36 1 424-1705
A szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@sidex.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:

A tárhelyszolgáltató neve: Varga Zoltán ev.
A tárhelyszolgáltató telephelye: H-7733 Geresdlak, Flórián utca 82.
A tárhelyszolgáltató elektronikus levelezési címe: info@webgerenal.hu

2. Az ÁSZF-ben használt definíciók


Az alábbiakban összegyűjtöttük az Általános Szerződési Feltételekben használt legfontosabb definíciókat.

Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.

3. Alapvető rendelkezések


3.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.2. A jelen ÁSZF 2023. június 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A jelen ÁSZF módosításait a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben értesíti. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak nincs visszaható hatálya.

3.3. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

4. Regisztráció / Vásárlás


4.1. A Felhasználó a termék(ek) megrendelése során köteles a saját, valós adatait megadni. A termék(ek) megrendelése során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok megadása esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis, vagy ha az más szerződést leplez, a felek jogait és kötelezettségeit a leplezett szerződés alapján kell megítélni. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival rendeli meg termékeit.

4.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltató azonban tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Felhasználónak a megrendelés leadása előtt folyamatosan van lehetősége az adatbeviteli hibákat javítani. Erről bővebben a '7. Az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei' című pontban található részletes tájékoztatás.

4.3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon).

5. Megvásárolható termékek köre és árak


5.1. A weboldalon megjelenített termékek a webáruházból online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők. A weboldalon az árak kétféleképpen kerültek feltüntetésre. Vastagon szedve látható a termék nettó ára + az ÁFA, illetve zárójelben a termék bruttó ára. A weboldalon feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítással, fizetéssel kapcsolatos díjakat.

5.2. A webshopban a Szolgáltató feltünteti a termék nevét, részletes leírását, illetve (ha lehetséges) a termékekről fotót/illusztrációt jelenít meg.

5.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. A Szolgáltató az akciós árak meghatározásakor jogszerűen jár el, megfelelve a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szabályainak.

5.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében a Felhasználónak joga van nem elfogadni a módosított ajánlatot. Hibás ár alatt azt az árat értjük, amin a vállalkozónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés megkötésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

6. A rendelés menete


6.1. A Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba. Fontos megjegyezni, hogy a Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

6.2. A Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket, beállítja a megvásárolni kívánt mennyiséget (darabszámot) és a terméket kosárba rakja.

6.3. A Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a képernyő jobb felső sarkában található “Kosaram” feliratra kattintva.

6.4. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „Törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

6.5. A Felhasználó megadja a szállítási és a fizetési módot, melynek típusai a következők:

6.5.1. Fizetési módok:

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó maximum 100.000 forintos értékhatárig a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben, vagy bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Banki átutalással: A Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a kollégáink által kiállított és a rendeléskor megadott e-mail címre e-mailben elküldött díjbekérőn található bankszámlára 8 napon belül köteles átutalni. Az összeg a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

Személyes átvétel esetén a Felhasználó készpénzzel és bankkártyával is ki tudja egyenlíteni a vásárlás értékét.

6.5.2. Szállítási költség:

A csomag súlyának megfelelő pontos szállítási költségek a ‘Kosaram’ menüpont mellett a képernyő jobb oldalán találhatóak.

6.6. A Felhasználó megadja a saját adatait, a szállítási címet és a számlázási adatokat.

6.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A nyomtatott, aláírt és lepecsételt számlát minden esetben a csomag tartalmazza (elektronikus másolat is kérhető).

6.8. Az adatok megadását követően a Felhasználó a “Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével kapcsolatban, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

6.9. A Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

6.10. A Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6.11. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

7. Az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei


7.1. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felhasználó a rendelés bármely szakaszában, a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására. A Kosár tartalmának módosításához a ‘Mennyiség’ oszlopban található piros ikonra kattintva van lehetőség a Kosárba rakott termékek törlésére. A Felhasználó által megadott további adatok (Megrendelő adatai, Szállítási cím és Számlázási adatok) a szövegmezőbe történő kattintást követően a billentyűzet segítségével javíthatóak.

7.2. A Felhasználó felelőssége, hogy a Felhasználó által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a Felhasználó által megadott adatok alapján kerül sor a megrendelt termékek számlázásra, illetve szállításra. A Felhasználó a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Felhasználóra hárítani.

7.3. Kérjük, mielőtt a ‘Megrendelés elküldése’ gombra kattintva leadná a megrendelését, győződjön meg arról, hogy a megrendelésben megadott adatai pontosak. Ha a megrendelés elküldését követően mégis adatbeviteli hibát észlel, azt kérjük haladéktalanul jelezze az info@sidex.hu e-mail címen vagy a +36 1 424-1705 telefonszámon, hogy kollégáink mielőbb intézkedhessenek a hiba kijavítása érdekében.

8. A megrendelések feldolgozása és teljesítése


8.1. A megrendelések feldolgozása a beérkezések sorrendjében munkanapokon, munkaidőben történik. Természetesen megrendelés leadására munkaidőn kívül is van lehetőség, azonban, ha a megrendelés a munkaidő lejárta után történik, az csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

8.2. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt kitűzni. Ha az eladó a pót határidőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

8.3. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta.

8.4. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni, továbbá a Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a Felhasználó érvényesíthesse a hibás teljesítés esetére a jogszabályban biztosított egyéb jogait.

8.5. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termék(ek)et (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el, pontosan a Ptk. 6:156. § (1) bekezdése szerint késedelembe esik. Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató a megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján – amennyiben a Felhasználó nem jelzi az elállási szándékát (és nem tesz nyilatkozatot, hogy át kívánja-e venni a megrendelt terméke(ke)t) – a termék(ek)hez kapcsolódó tárolás szokásos költségét és a szállítási költséget (ha van az utánvét díját) (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználóval szemben.

9. Elállási jog


Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • A terméknek;
 • Több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek;
 • Több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak;
 • Ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 • A Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A Fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja elállási jogát.

  Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

 • Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
 • Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • A nem tárgyi adathordozón nyújtott adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes belegyezésével kezdte meg a teljesítést és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy a teljesítést megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

 • 9.1. Elállási jog gyakorlásának menete

  9.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy a következő linken keresztül elérhető elállási nyilatkozat mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

  Elállási nyilatkozat: A letöltéshez kattintson ide

  9.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 9. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

  9.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

  9.1.4. Az írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

  9.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát vagy e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

  9.1.6. A Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

  Átvevőpont: SIDEX Trade Kft. telephelye, H-1224 Budapest, Dózsa György út 105.
  Nyitvatartás: H-Cs: 8:00 - 15:00, P: 8:00 - 14:00, Sz-V: zárva

  A Szolgálató jogosult egyoldalúan ezen átvevőponton kívül egyéb átvételi pontokat is meghatározni. Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztató a Szolgálató weboldalán folyamatosan elérhető. A Szolgálató egyoldalúan jogosult meghatározni, hogy az adott termékkörök (többek között, de nem kizárólagosan: nagyméretű csomagok, kisméretű csomagok) mely átvevőponton adhatók le és melyeken nem. Ezen rendelkezés azonban a Felhasználó jogszabály alapján járó elállási jogát nem érinti, azaz a Szolgáltató folyamatosan köteles legalább egy olyan átvevőpontot fenntartani, ahová az általa forgalmazott és Felhasználó által kezdeményezett elállással érintett termékek visszaküldhetők, visszavihetők.

  9.1.7. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

  9.1.8. A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. A Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

  9.1.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

  9.1.10. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

  9.1.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

  9.1.12. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

  9.1.13. Ha a Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

  9.1.14. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

  10. Garancia, szavatosság


  Hibás teljesítés

  A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

  Termékszavatosság

  10.1. A megrendelt termék hibája esetén a Felhasználó termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  10.2. Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  10.3. Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  10.4. Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

  10.5. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető.

  10.6. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

  10.7. A Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

  10.8. A Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

  11. Kellékszavatosság


  11.1. A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai szerint.

  11.2. A Felhasználó – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
 • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 • 11.3. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni a Szolgáltatóval. A Felhasználó által a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

  11.4. A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  11.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Szolgáltató által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  12. Termékszavatosság


  12.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – az előző pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  12.2. Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  12.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  12.4. Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  12.5. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

  12.6. A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • A terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • A hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • A termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 • A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  13. Jótállás


  13.1. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozás a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles.

  13.2. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

  13.3. Minden a Szolgáltató által értékesített termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással. A Szolgáltató a weboldalon új (kivéve az újracsomagolt termékeket), eredeti csomagolású, ellenőrzött forrásból származó termékeket, gyártói engedéllyel forgalmaz.

  13.4. A jótállás érvényesíthető közvetlenül a Szolgáltató telephelyén (1224 Budapest, Dózsa György út 105.)

  13.5. A jótállás időtartama a termék vételárának függvényében egy, kettő vagy három év. A 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó vételár esetén 1 év, a 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó vételár esetén 2 év, a 250 000 forintot meghaladó vételár esetén 3 év. A jótállási idő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.


  Termék vételáraKötelező jótállási idő
  10.000,- Ft … 100. 000,- Ft1 év
  100.001,- Ft … 250. 000,- Ft2 év
  250. 000,- Ft felett3 év


  13.5.1 Ha a jogszabályban meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.

  13.5.2 Ha a jogszabályban meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

  13.5.3. Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény a Szolgáltató részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

  13.6. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a Felhasználó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 • Szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el,
 • illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza);
 • Rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;
 • Helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás;
 • Elemi kár, természeti csapás okozta.

 • 13.7. A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a 9. és a 10. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  14. Vegyes rendelkezések


  14.1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

  14.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

  14.3. Amennyiben a Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

  14.4. A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

  14.5. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog.

  14.6. A Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

  14.7. A Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Európai Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

  14.8. A Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

  15. Panaszkezelés rendje


  15.1. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

  15.2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

  15.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

  15.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

  15.5. A Felhasználó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

  A Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogasztóvédelmi hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala, Fogyasztóvédelmi Főosztály (1051 Budapest, Sas utca 19., telefonszám: +36 1 450 -2598, e-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu )

  15.6. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapest Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefonszám: +36 1 488-2131, fax: +36 1 488-2186, e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu).

  A további magyarországi békéltető testületek elérhetőségeit itt találja:

  Baranya Vármegyei Békéltető Testület
  Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
  Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422
  Fax száma: (72) 507-152
  Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu
  E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu ; kerelem@baranyabekeltetes.hu

  Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
  Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
  Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
  Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403
  Fax száma: (76) 501-538
  Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu
  E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

  Békés Vármegyei Békéltető Testület
  Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
  Telefonszáma: (66) 324-976
  Fax száma: (66) 324-976
  Honlap cím: www.bmkik.hu
  E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
  Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
  Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek)
  Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
  E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

  Budapesti Békéltető Testület
  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  Telefonszáma: (1) 488-2131
  Fax száma: (1) 488-2186
  Honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

  Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
  Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
  Fax száma: (62) 426-149
  Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu
  E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

  Fejér Vármegyei Békéltető Testület
  Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
  Telefonszáma: (22) 510-310
  Fax száma: (22) 510-312
  Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu
  E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu ; fmkik@fmkik.hu

  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
  Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefonszáma: (96) 520-217
  Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto
  E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

  Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
  Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
  Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
  Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745
  Fax száma: (52) 500-720
  Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu
  E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

  Heves Vármegyei Békéltető Testület
  Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440.
  Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint
  Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615
  Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet
  E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
  Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet
  Telefonszáma: (20) 373-2570
  Fax száma: (56) 370-005
  Honlap cím: https://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet
  E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

  Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
  Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
  Telefonszáma: (34) 513-010
  Fax száma: (34) 316-259
  Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet
  E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

  Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
  Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a
  Telefonszám: (32) 520-860
  Fax száma: (32) 520-862
  Honlap cím: www.nkik.hu
  E-mail cím: nkik@nkik.hu

  Pest Vármegyei Békéltető Testület
  Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
  Telefonszáma: +36 1 792 7881
  Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu ; www.panaszrendezes.hu
  E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

  Somogy Vármegyei Békéltető Testület
  Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
  Telefonszáma: (82) 501-000
  Fax száma: (82) 501-046
  Honlap cím: https://www.skik.hu/bekelteto-testulet-159
  E-mail cím: skik@skik.hu

  Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
  Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
  Telefonszáma: (42) 420-180
  Fax száma: (42) 420-180
  Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu
  E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

  Tolna Vármegyei Békéltető Testület
  Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
  Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130
  Fax száma: (74) 411-456
  Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2
  E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu ; kamara@tmkik.hu

  Vas Vármegyei Békéltető Testület
  Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
  Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708
  Fax száma: (94) 316-936
  Honlap cím: www.vasibekelteto.hu
  E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

  Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
  Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
  Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111
  Fax száma: (88) 412-150
  Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu
  E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

  Zala Vármegyei Békéltető Testület
  Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
  Telefonszáma: (92) 550-513
  Fax száma: (92) 550-525
  Holap cím: www.bekelteteszala.hu
  E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

  15.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Felhasználó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Felhasználót megillető jogokkal és a Felhasználót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

  15.8. Az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén - az Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi szabályok figyelembevételével - valamennyi vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.

  15.9. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A békéltető testületi eljárást a Szolgáltató igénybe veszi. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Felhasználó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

  15.10. Amennyiben a Felhasználó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Felhasználónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • Az eljáró bíróságot;

 • A Feleknek, valamint a Felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

 • Az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

 • Azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

 • A bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

 • A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

  16. Online vitarendezési platform


  Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

  Ha a Felhasználó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon a Felhasználó és a Szolgáltató, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panaszkezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

  Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

  17. Szerzői jogok


  17.1. Miután a https://www.sidex.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://www.sidex.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A Felhasználó az ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót ugyanakkor bárminemű feltétel és korlátozás nélkül is letöltheti, azokat bármely formában tárolhatja.

  17.2. A https://www.sidex.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

  17.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklám felületeire.

  17.4. Tilos a https://www.sidex.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://www.sidex.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

  17.5. A https://www.sidex.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

  17.6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

  18. Adatvédelem


  A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.sidex.hu/adatvedelmi-szabalyzat


  Budapest, 2023. június 01.

  Korábbi sidex.hu ÁSZF verziók • sidex.hu ÁSZF (Hatályba lépés dátuma: 2017. 01. 01.)

 • sidex.hu ÁSZF (Hatályba lépés dátuma: 2023. 01. 01.)

 • sidex.hu ÁSZF (Hatályba lépés dátuma: 2023. 05. 01.) • Cím
  1224 Budapest, Dózsa György út 105.
  Telefon
  +36-1-424-1705
  Nyitva tartás
  Iroda és raktár - Hétfő-Csütörtök - 8.00-15.00-ig
  Péntek - 8.00-14.00h között
  (Telefonos elérhetőség hétfőtől szombatig 7.30-18.00 óra között: 06 30 / 9349-611 )
  Az oldal böngészésével elfogadod, hogy cookie-kat használjunk, amiket jobb szolgáltatás nyújtás érdekében használunk fel. További információk